Voedingshuis
"Natuurlijke verbetering in voeding"

Privacyverklaring

Voedingshuis, gevestigd aan Dorpsstraat 6, 7251 VD Vorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens

Voedingshuis

Dorpsstraat 6

7251 VD Vorden

06 25 558 889

www.voedingshuis.nl

info@voedingshuis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voedingshuis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door aanmelding, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voedingshuis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou of je kind(deren): gezondheid, medicatie, leefstijl, voedingsgegevens, lengte, gewicht, spierpercentage, vetpercentage, middelomtrek.

Waarom is dat nodig?

Voedingshuis heeft jouw persoonsgegevens nodig:

 • Voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en om je gericht te kunnen adviseren welke aanpassingen in je leefstijl helpen om je doelen te realiseren.
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Voedingshuis bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

Delen met anderen

Voedingshuis zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan een rapportage aan verwijzer) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voedingshuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voedingshuis gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voedingshuis.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Voedingshuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06 25 558 889 of via info@voedingshuis.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Voedingshuis kun je contact opnemen met Jara van Vliet via 06 25 558 889 of via info@voedingshuis.nl. Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn